Corona behandelrichtlijn

Onderstaande is het protocol voor Praktijk Dominique Bessems.
- Ik hanteer minimaal een kwartier tijd tussen de sessies waardoor wachten in de wachtkamer of contact met andere clienten niet nodig is.
- Als je klachten hebt annuleer je afspraak telefonisch, bij voorkeur 24 uur van te voren. Soms is dit niet mogelijk, annuleer dan zo snel als mogelijk.
- Twijfel je of wil je overleggen neem telefonisch contact op.
- Neem een handdoek of laken mee naar de sessie.

Gedragsregels:
Naleving van algemene hygiënemaatregelen (RIVM):
• Geen handen geven
• Regelmatig handen wassen (tenminste 20 seconden)
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
• Bij binnenkomst wassen van de handen met zeep minimaal 20 seconden
• Hanteren van 1.5 meter t.o.v. alle aanwezige personen op de praktijk.
• Cliënten komen alleen, alleen indien noodzakelijk met een ander persoon erbij
• Cliënten komen maximaal 5 minuten van te voren binnen
• Cliënten gaan na de behandeling direct naar huis

Behandelruimte gereinigd door haptotherapeut:
Bij aanvang van de werkdag:
• Desinfecteer de werkplek en de behandelbank.
• Om het matras schoon te houden gebruik ik een plastic zeiltje ter hoogte van het hoofd, wat gedesinfecteerd kan worden aan het einde van de behandeling
• De cliënt wordt gevraagd een eigen behandellaken/handdoek mee te nemen

Na afloop van elke behandeling:
• Desinfecteer oppervlakken en spullen (oefenmateriaal, muur, deur)
• Neem altijd de deurklink(en) af.

Na afloop van de werkdag:
• Leeg de afvalbakken en gooi de afvalzakken (gesloten) weg
• Neem nogmaals de deurklinken en aangeraakte oppervlakken af

Interventies
Haptotherapie is een contactberoep, en binnen dat beroep maken we gebruik van:
1. Interventies zonder aanraken en mogelijk op 1,5 afstand: gesprekstechnieken en oefeningen op afstand
2. Oefeningen met aanraken en in nabijheid (binnen 1,5 meter) en behandeling met aanraking op de behandelbank.
3. Digitaal Cliëntengroepen

Op basis van de huidige richtlijn van het RIVM wordt voor de haptotherapie onderscheid gemaakt tussen de volgende cliëntengroepen en behandelinterventies:
Groep A
Personen zonder Covid-19 klachten en die niet in de risicogroep vallen (zie groep B). Mogen gebruik maken van alle behandel interventies zowel in de praktijk als digitaal.

Groep B Personen zonder symptomen passend bij Covid-19, maar met een verhoogde kans op een ernstig beloop van Covid-19*.
Ouderen vanaf 70 jaar
Mensen vanaf 18 jaar met
• Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
• Chronische hartaandoeningen;
• Diabetes mellitus;
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
• Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor autoimmuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij cliënten met kanker;
• Een onbehandelde hiv infectie of een hiv infectie met een CD4-getal <200/mm3

Voor kinder haptotherapeuten: Voor kinderen  onder 18 jaar met chronische klachten neem contact op. Op basis van gegevens over de leeftijdsspecifieke incidentie, is het risico op COVID-19 aanzienlijk lager. Er worden in de gegevens uit China vrijwel geen ernstige uitkomsten gemeld voor personen onder de 19 jaar (China CDC, Guan).

Voor deze groep is het advies gebruik te maken van optie 3, digitaal contact. In de praktijk mag wel op 1,5 meter afstand, binnen 1,5 meter met beschermende maatregelen.

Groep C
Personen met symptomen passend bij Covid-19* of bewezen Covid-19, of gezinsleden met symptomen passend bij Covid-19 of bewezen Covid-19, of personen met een verhoogde kans op infectie van Covid-19** of personen in thuisisolatie.
Alleen behandeloptie 3 is mogelijk: digitale interventie

**Symptomen passend bij Covid-19 Als symptomen bij (mogelijk) Covid-19 worden beschouwd: Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of, koorts (≥38,0C).
***Personen met een verhoogde kans op infectie van Covid-19 Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissie gebied zijn geweest,
(gezins)contacten van een bewezen cliënt.
Personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen
personen woonachtig in een verpleeghuis

Groep D:
Personen met doorgemaakt Covid-19
Indien u blijvend resistent bent na COVID-19 zijn alle behandelopties mogelijk.
Bent u nog niet resistent dan kan alleen optie 3; digitale begeleiding.

Voor mij als haptotherapeut hanteer ik de richtlijn dat
- als ik hoest, nies of koorts heb alle behandelingen omgezet worden naar een digitale sessie.
- mijn werk hervat ik voor optie 1 & 2 als ik tenminste 24 uur klachtenvrij ben.
Vanaf 11 mei kunnen alle paramedische zorgverleners in de categorie contactberoepen zich laten testen op Covid-19 indien er een verdenking is.

Aanvullende opmerkingen:
- Van haptotherapeuten mag worden verwacht dat zij, op basis van de eigen professionele afweging, in individuele gevallen/situaties waarin het gebruik van extra bescherming van toegevoegde waarde kan zijn, beschermende maatregelen op een verantwoorde manier inzetten.
- Iedereen die beschermende maatregelen gebruikt, moet de algemene richtlijnen voor veilig gebruik volgen. Het gebruik hiervan mag niet leiden tot gevaarlijke situaties of schijnveiligheid.
- Praktijken hanteren geen lichtere maatregelen ten aanzien van beschermende maatregelen dan het RIVM voorschrijft. Zij zijn echter wel vrij om daar waar zij dat wensen een zwaarder gebruik voor te stellen. Daarbij is het essentieel dat hierbij rekening wordt gehouden met de schaarste in deze middelen.