Kinderhaptotherapie

Kinderen staan nog heel gevoelsmatig in het leven, hebben nog niet overal woorden voor of gedachten bij. Vandaar dat deze ervaringsgerichte begeleidingsvorm met allerlei oefeningen en spelvormen erg goed bij kinderen aansluit. Spelenderwijs worden ze zich weer bewust van zichzelf en hun mogelijkheden. Zo kunnen ze worden wie ze in wezen zijn!

Voor welke kinderen?
Vanuit de veilige omgeving en de verbondenheid met zijn ouders ontwikkelt een kind zich, het wordt steeds meer een individu. Elke fase in dit proces vraagt iets anders van ouders en kind en meestal verloopt dat natuurlijk. Soms kan dit proces stroever lopen om verschillende redenen. Jullie kind ervaart geen probleem maar jullie zien wel ander gedrag; slechter slapen, buikpijn, agressieve buien, erg terug getrokken zijn of problemen op school.
Bij veel kleine en grote hobbels die een kind tegenkomt zijn jullie ouders heel goed in staat om jullie kind weer verder te helpen. Soms echter lukt dat niet. Dat kan zijn omdat jij en je kind op dit moment elkaar onvoldoende verstaan, omdat wat jullie kind tegenkomt te groot voor jullie is, of omdat jij het (nu) niet in huis hebt om je kind met zijn bijzondere hulpvraag verder te helpen. Een buitenstaander, met verstand van de ontwikkeling van kinderen, kan dan soms helpend zijn.

Waarom kinderhaptotherapie?
Kinderhaptotherapie kan, door de bijzondere wijze van contact maken, kind en ouders ondersteunen en problemen verhelderen. Dit gebeurt doorgaans op speelse wijze, aansluitend aan de leeftijd en behoeften van het kind.
Bij de kleuters ligt het accent vaak op de verbinding tussen ouders en kind of het extra bevestigen van het kind.
Oudere schoolkinderen kunnen ook worstelen met problemen op school. Dat kan zijn sociaal: ze pesten of worden gepest of qua prestaties: ze voelen zich bv. overvraagd of hebben te weinig zelfvertrouwen. Het kind krijgt dan zelf extra steun, vaak in overleg met school. Het leert zich bv. te ontspannen of juist meer te uiten.
Bij pubers en adolescenten staat het ontdekken van zichzelf voorop: wie ben ik eigenlijk en wat heb ik nodig om me gelukkig te voelen?

Betrokkenheid van de ouders bij kinderhaptotherapie
Ouders worden altijd betrokken bij kinderhaptotherapie. Op welk moment en hoeveel hangt af van de situatie en de leeftijd van het kind.